Ви треба прекинувач или приклучник за надворешна (надмалтерна), внатрешна (подмалтерна) или подна инсталација?

Модулот нуди различни решенија за вградување во разни  IP заштити, во парапетни канали, разводни кутии или подните кутии. Изборот е ваш?

pdfПогледни го каталогот