Switch 

Облик што изгледа како да припаѓа во секоја просторија.
Универзалните линии на прекинувачите оставаат свој белег во
современите работни средини или во поубавите
топли простори за живеење.

pdfПогледнете го каталогот