Нов вграден затемнувач ТЕМ (ДИМЕР) за LED-светилки

Новите вградени затемнувачи (ДИМЕРИ) EM18 и EM19 ја дополнуваат нашата понуда на затемнувачи Modul (dimmers).

Двата вградени затемнувачи (ДИМЕРИ) можат едноставно да се вградат во постоен кружен или правоаголен вграден систем, а потоа да се поврзат со типките Modul.
Вградените затемнувачи (ДИМЕРИ) ги имаат следниве предности:

EM18 вграден затемнувач (ДИМЕР) LED 250 W

 • За поврзување со типка за притискање,
 • погоден, како за „trailing“, така и за „leading edge“ технологија на затемнување,
 • со нежен прекинувач за вклучување/исклучување,
 • вградена мемориска функција,
 • можно поврзување на повеќе типки.

Техничките упатства за поврзување и употреба на затемнувачот EM18 се достапни тука.

ЕМ19 вграден затемнувач (ДИМЕР) DC LED 96 W (исто така и за LED-ленти)

 • За поврзување со сите видови LED-напојувања со постојан напон и некои со постојан струен тек, 9-48 VDC, максимум 96 W,
 • затемнувањето се изведува со ниско ниво на напон,
 • со нежен прекинувач за вклучување/исклучување,
 • вградена мемориска функција,
 • може да се поврзат повеќе типки за притискање и затемнувачи,
 • само за употреба во внатрешни простори.

Техничките упатства за поврзување и употреба на затемнувачот EM19 се достапни тука.

Special settings for EM18/EM19 dimmers are available via this link.